Smart Building Solutions.

… kombinujeme inovativne riešenia a aplikujeme ich na priemyselné budovy…

Návratnosť investície už
5 až 9 rokov

Zvýšenie návratnosti
až o 30 %
oproti konvenčným riešeniam

Zelené strechy

Zabraňujú prehrievaniu striech. Tepelne izolujú. Ochraňujú strešný plášť pred UV žiarením. Zadržiavajú dažďovú vodu. Vytvárajú príjemnú mikroklímu.

Dobíjacie stanice

Elektromobilita významne znižuje koncentráciu lokálnych emisií v mestách. Dobíjacia sieť striedavého prúdu (AC) zabezpečuje najšetrnejšou metódou distribúciu energie do batériových vozidiel.

Fotovoltaické systémy

Premena slnečného žiarenia na elektrinu. Zníženie závislosti na externých zdrojoch energie. Bezrámečkové panely vhodné pre spojenie so zelenými strechami.

Benefity

Hospodárna prevádzka

Kombináciou viac inovatívnych technologických riešení je možné dosiahnuť na jednej strane významnej úspory na spotrebe elektrickej energie a na strane druhej priniesť možnosť výroby vlastnej elektriny zo slnečného žiarenia. Tiež vhodné hospodárenie s dažďovou vodou môže viesť k zníženiu nákladov za stočné.

Vplyv na životné prostredie

Vďaka zapojeniu najnovších technológií a šikovnému využívaní a zapájaní obnoviteľných zdrojov energie a recyklovaných materiálov znižujeme dopad prevádzky najmä priemyselných budov na životné prostredie. Zvyšujeme ich životnosť a zároveň znižujeme množstvo dodávaných energií potrebných na ich prevádzku.

Komfort prostredia

Zlepšujeme vnútorné a vonkajšie prostredie najmä priemyselných objektov a objektov občianskej vybavenosti ako sú obchodné alebo kancelárske centrá. Vplyvom našich inovatívnych technológií zlepšujeme pracovné podmienky zamestnancov, čo má pozitívny vplyv na ich zdravie, spokojnosť a pracovnú výkonnosť.

Ako postupujeme?

Analýza vášho objektu

Meranie a analýza vstupných veličín (termosnímkovanie, analýza zrážok v danej lokalite, analýza inžinierskych sietí a pod.)

Expertné posúdenie

Analýza existujúcich objektov z hľadiska tepelnej a vlhkostnej záťaže vnútorného prostredia

Štúdia emisií CO2

Energetický audit

Návrh možných opatrení

Na základe výsledkov expertného posúdenia navrhneme možné riešenia vrátane štúdie návratnosti

Projektová dokumentácia

Navrhnuté a odsúhlasené riešenia prevedieme do fázy kompletnej projektovej dokumentácie vrátane administratívnych úkonov

Realizácia

Celý projekt zrealizujeme, uvedieme do prevádzky, dodáme revízne protokoly

Poskytujeme záručný i pozáručný servis, dodávame náhradné diely

Zelené strechy

Zelená strecha spadá do kategórie výstavby s nízkou uhlíkovou stopou. Kvalitné prevedenie, dlhodobá stálosť a využitie lokálnych zdrojov potom rozhodujú aj o negatívnej uhlíkovej bilancii, tzn. že táto konštrukcia môže mať pozitívny vplyv na redukciu CO2. Výhodou zelenej strechy je jej pasívna prevádzka.

 • Zabraňujú prehrievaní striech a nadväzujúcich konštrukcií
 • Spomaľujú odtok dažďovej vody
 • Výborná ochrana hydroizolácie pred pôsobením UV žiarenia
 • Nižšia plošná hmotnosť, vhodné aj pre ľahké konštrukcie a rekonštrukcie
 • Zníženie nákladov na chladenie v letných mesiacoch

Pre viac informácií nám zanechajte kontakt a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Dobíjacie stanice

Inštalácia AC dobíjacích bodov je vhodným riešením pre novo budované aj existujúce parkovacie plochy. Dostupnosť AC dobíjacej infraštruktúry je jedným z nástrojov zlepšenia komfortu prostredia, ekonomickej dostupnosti energie na prevádzku elektromobilov a časovej úspory v osobnej preprave.

 • Metóda dobíjania šetrná k akumulátorom vozidla
 • Zníženie koncentrácie emisií z dopravy
 • Zníženie hlukovej záťaže
 • Stavebné práce iba v rozsahu vedenia trojfázovej sústavy
 • Bez záberu plôch trafostanicami a iným príslušenstvom

Môžete nám tiež zanechať kontakt a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické panely umiestňujeme obvykle na strechy budov, kde šetrí priestor a zároveň zachytávajú najväčšie množstvo obnoviteľnej slnečnej energie. Pomáhajú v energetickej bilancii k sebestačnosti budov a znižujú tak závislosť na externých zdrojoch.

 • Neznečisťujú životné prostredie
 • Obnoviteľný zdroj
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Návratnosť investície v rozmedzí 5-9 rokov
 • Efektívne využitie strešnej plochy

Pre viac informácií nám zanechajte kontakt a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Chcete sa dozvedieť viac informácií? Tu nám nechajte odkaz a my Vás budeme kontaktovať.

Chcel by som vedieť viac o:

Ďakujeme za odoslanie Vášho kontaktu. Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.